Hem På gång Kontakt Externa kontakter Har hänt
dansare-2.jpg

Årsmöte har genomförts den 10 april 2018 kl. 19.00 i Skelleftehamns Folkets Hus

Lokal: Trolaren

Beslut om föredragningslista

Beslut om arbetsplan och budget 2018

Antagna stadgar

Årsmötesprotokoll 20180410

Lite programförklaring

Copyright 2018 Vågastuffa