Hem På gång Kontakt Externa kontakter Har hänt
dansare-2.jpg

Årsmöte den 29 april 2019 kl.11.00 i Vuxenskolans lokaler på Kanalgatan i Skellefteå

Kallelse/Inbjudan

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan/budget 2019-2020

Vår vision

Årsmötesprotokoll 29 april 2019

Ekonomirapport (redovisades vid årsmötet)

Revisionsrapport (redovisades vid årsmötet)

Årsmöte har genomförts den 10 april 2018 kl. 19.00 i Skelleftehamns Folkets Hus

Lokal: Trolaren

Beslut om föredragningslista

Beslut om arbetsplan och budget 2018

Antagna stadgar

Årsmötesprotokoll 20180410

Lite programförklaring

Copyright 2018 Vågastuffa