Hem På gång Kontakt Externa kontakter Har hänt
dansare-2.jpg

Vi nås via vår epostadress info@vagastuffa.se 
eller direkt till våra styrelseledamöter

Styrelse vald vid årsmöte 2019-04-29

Ordförande: Åke Eriksson (mandattid till årsmötet 2020)
epost: ake@vagastuffa.se tfn. 070-327 58 47

V ordf: Lars-Gunnar Lindgren mandattid fram till årsmötet 2021) epost: lassel@vagastuffa.se tfn. 070-628 70 38

Kassör: Lars Eric Ståhl (mandattid fram till årsmötet 2020)
epost: lasses@vagastuffa.se tfn. 070-630 92 10

Sek: Christer Nyström (mandattid fram till årsmötet 2021)

epost: christer@vagastuffa.se tfn. 070-631 89 45

Ledamot: Fardin Nazari (1 år)

epost: fardinnassari99@gmail.com

Revisor: Eilert Norberg (1år)

epost: eilert@vagastuffa.se tfn. 073-076 59 49

Valberedare: Torbjörn Agghammar (1 år)
epost: loppishej@gmail.com tfn. 070-297 06 63

Copyright 2018 Vågastuffa