Hem På gång Kontakt Externa kontakter Har hänt
dansare-2.jpg

Årsmöte den 29 april 2019 kl.11.00 i Vuxenskolans lokaler på Kanalgatan i Skellefteå

Kallelse/Inbjudan

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan/budget 2019-2020

Vår vision

Ekonomirapport (kommer senare)

Revisionsrapport (kommer senare)

Organisationsnummer 802517-0518

Bankgiro 5312-3840

Bankkonto SEB 5327-1030588

Copyright 2018 Vågastuffa