Hem På gång Kontakt Externa kontakter Har hänt
dansare-2.jpg

Våra stadgar

Organisationsnummer 802517-0518

Bankgiro 5312-3840

Bankkonto SEB 5327-1030588

I augusti 2019 kommer vi att presentera Våga Stuffaprojektet som i första hand vänder sig till några utvalda högstadieskolor

Ha en skön sommar!

Copyright 2018 Vågastuffa