Hem Föreningen Nyhet Om oss Kontakt Externa kontakter
dansare-2.jpg

Styrelse vald vid årsmöte 20180410

Ordförande: Åke Eriksson (2år)
epost: ake@vagastuffa.se tfn. 070-327 58 47

Vice ordförande: Lars-Gunnar Lindgren (1år)
epost: lassel@vagastuffa.se tfn. 070-628 70 38

Kassör: Lars Eric Ståhl (2 år)
epost: lasses@vagastuffa.se tfn. 070-630 92 10

Sekreterare: Christer Nyström (1år)

epost: christer@vagastuffa.se tfn. 070-631 89 45

Revisor: Eilert Norberg (1år)

epost: eilert@vagastuffa.se tfn. 073-076 59 49

Organisationsnummer 802517-0518

Bankgiro 5312-3840

Bankkonto SEB 5327-1030588

Copyright 2018 Vågastuffa